Heste-Theisen.dk
Velkommen
Hesteafspændingsmassage
Holistisk rideskole, hestekundskab og turridning
Hesteassisteret coaching og livsmestring
Om Heste-Theisen og hvad siger kunderne
Priser
Kontakt
børn ridetur ridning ponytræk dragørbørn ridetur ridning ponytræk dragørbørn ridetur ridning ponytræk dragørhestemassage undervisning liberty straightness training

Heste kan ligesom ryttere få spændinger af arbejde i forkert holdning, ensidigt arbejde for længe ad gangen, udstyr der ikke passer, stress over livs/fold/stald/arbejdsforhold, smerter eller skader, fx fald på fold, grimeskader, sprængte træktove. Heste der har spændinger i overlinien, kroppen, kraniet oplever begrænset bevægelsesfrihed og kan således opleves som aggressive, hurtigere opfarende, på vagt og vimse. Jeg afspænder hestens indre væv og holdningsmuskler vha blide teknikker - samt løsner de ydre bevægelsesmuskler via almindelige massageteknikker.

Efter tandrasp med mundspærre og bedøvelse anbefaler jeg en løsnen af kranie, kæbe og overlinie. Heste kan blive anspændte af tandbehandling ligesom ejere, og bedøvelsen sætter kroppens naturlige forsvarsmekanismer (af led mm) ud af kraft; især kæbe og nakkeled er i risiko for at blive "overstrakte" når der bruges mundspærre og hestehovedholder.
Hestemassage kan udover rehabilitering efter skader også bruges forebyggende. Under behandlingen lægger vi sammen en plan for det videre forløb, og hvad du som ejer selv kan gøre i form af massage, træning og/eller strækøvelser.

Har du en hest, som ikke trives, er aggreessiv, opfarende, ser spøgelser eller som har problemer med at finde sin rette plads i livet, så kontakt mig. Heste med spændinger har begrænset bevægelsesfrihed og kan derfor føle, at de er nødt til at være mere på vagt hele tiden for at nå at reagere på en (reel?) fare.

Hestemassage kan udover rehabilitering efter skader også bruges forebyggende. Under behandlingen lægger vi sammen en plan for det videre forløb, og hvad du som ejer selv kan gøre i form af massage, træning og/eller strækøvelser.
Jeg er medlem af Dansk Heste Massør Forening. DHMF er din garanti for en uddannet massør med ansvarsforsikring, et etisk regelsæt og tavshedpligt. Vi prioriterer videreuddannelse og faglig sparring med kolleger og andre faggrupper.


Afspændingsmassage - hvorfor?
En hest kan have behov for afspændingsmassage ligesom både topidrætsfolk og mere almindelige kontorstolsryttere. Spændinger og belastninger kan opstå, hvis hesten har lavet ensidigt arbejde, går med en skade, der måske ovenikøbet skaber kompensationsspændinger andre steder i kroppen, har udstyr der ikke passer, får en overbelastning, har en periode med stress. Ved jævnlig afspændingsmassage kan man nå at finde eventuelle problemer, således at de ikke udvikler sig til større skader. Hestemassage kan også bare være for hestens velværes skyld. Se typiske hestereaktioner på afspændingsmassage nedenfor.

Til en start anbefales 3 gange afspændingsmassage med 2-4 ugers mellemrum.

Før afspændingsmassagen
Hesten må gerne være på fold, men ikke i hårdt arbejde i 2 timer før massagen. Den skal være tør og (nogenlunde) ren.

Under afspændingsmassagen
Arbejdet skal foregå et roligt tidspunkt og på et roligt sted, hvor hesten føler sig tryg, og hvor vi kan stå uforstyrret. Jeg vil gerne se hesten bevæge sig, og herefter tjekker jeg hesten igennem og mærker kropsenergien. Jeg løsner spændinger og afbalancerer. En samtidig afbalancering af rytterens energier er også en god ide - idet ubalancer hos rytteren vil påvirke hesten. Arbejdet med hesten foregår roligt og i det tempo og omfang, den er klar til. Herefter kan jeg anvise øvelser eller arbejde som vil gavne heste.

Efter afspændingsmassagen
Hesten har godt af en rolig ridetur eller en træktur på 10 minutter, herefter kan den sættes på fold. Under trækturen afkøles musklerne roligt, og risikoen for stivhed dagen efter formindskes. Hvis hesten har gået med mange spændinger, anbefaler jeg, at man går ture med hesten og/eller arbejder med den fra jord 2-4 dage, hvorefter ridningen kan startes roligt og trappes op over en uges tid. Det vil give væv og muskler, der nu er løsnet op, en mulighed for at komme roligt i gang igen og mindske risikoen, for at hesten falder tilbage i det bevægelsesmønster, der har skabt spændingerne. Hesten oplever, at den kan bevæge sig frit igen, og arbejdsglæden bevares.

Man masserer normalt ikke under følgende forhold:
- smertestillende medicin
- virussygdomme, feber, forgiftninger
- ikke-sammenvoksede knoglebrud
- smitsomme infektions- og hudsygdomme
- større akutte blødninger eller skader - vent til sårheling har fundet sted - med mindre dyrlægen anbefaler andet
I tvivlstilfælde og med hensyn til drægtige hopper - konsulter mig.
--------------------------------------------------------------------------------------

Afspændingsmassage for heste

Det kan være ren velvære for hesten at få massage. Men det kan også være hårdt, hvis den har mange spændinger. Hesten giver udtryk for hvad der sker i kroppen på den på forskellige måder.
Herunder ses nogle forskellige reaktioner på hestemassage.

Reaktioner, der er tegn på at spændinger løsnes: smasken, gaben, sænke hovede, ryste på hoved, hesten læner sig, runde bløde øjne, lukkede døsige øjne, blødere fremtoning, hesten viser den ønsker mere opmærksomhed på et område. Heste der står uroligt/skraber kan være tegn på spændinger, der slipper.

Reaktioner, der kræver mere opmærksomhed under massagen - eller som ejer bør reagere på hvis det er gentagne gange under almindelig håndtering af hest: hesten trækker sig ved berøring i bestemte områder, løfter ben, snapper/bider, lægger ører, ser sur ud, får små/smalle øjne, maser, står uroligt, uro ved spænding af gjord, uro ved opstigning af rytter, uro ved overgang til bestemt gangart.

hestemassage ridetur børn dragør ridning hest undervisning træning undervisning liberty straightness training hestemassage undervisning liberty straightness training hestemassage undervisning liberty straightness training hestemassage undervisning liberty straightness training hestemassage undervisning liberty straightness training hestemassage undervisning liberty straightness training '---------
Hestemassage er et godt supplement men må ikke erstatte dyrlægebesøg - ring efter en dyrlæge hvis din hest er syg.

2023
Nanna Svane Theisen, Mobil tlf. 6141 6323